Toimintasuunnitelma

Posted on by

Jäsenistölle tiedotetaan seuran tapahtumista eri kanavien kautta mm. sähköpostin, whats appin, facebookin ja kotisivujen lisäksi sanomalehdissä. Viralliset kutsut julkaistaan Hollolan Sanomissa.

Kesällä jäsenet kilpailevat ammunnassa seuran omassa cup-kilpailussa, sekä erilaisissa kansallisissa ampumakilpailuissa. Metsästysmajalle tehdään huoltotöitä talkoilla ja ylläpidetään majan yhteydessä toimivaa pienoishirvirataa, jossa jäsenet voivat kehittää ampumataitojaan. Hirvi- ja peurajahtiin osallistuville ammunnan harjoittelu on pakollista. Metsästysmajaa ja juhlakatosta vuokrataan edelleen aktiivisesti varsinkin kesäaikana.

Seurataan riistakantaa tekemällä riistakolmiolaskenta ja havainnoimalla hirvieläinten kannan suuruutta mm. riistakameroiden avulla. Petokantaa valvotaan ja havainnot ilmoitetaan petoyhdyshenkilöille.

Uusien jäsenten toimintaan mukaan saamiseksi velvoitetaan heidät osallistumaan kaikkiin seuran kokouksiin ja talkoisiin etenkin koejäsenyytensä aikana Toisin sanoen koejäsenyys ei tule automaattisesti johtamaan jäseneksi pääsyyn ilman aktiivista toimintaa.