Puheenjohtajan katsaus

Posted on by

Päättynyt metsästyskausi on sujunut monelta osin perinteiseen tapaan, ja jäsenistö on voinut harrastaa monipuolista metsästystä.

Perinteisten hirvi-, peura- ja pienriistan lisäksi Hämeenkoskella jahdattiin myös ilveksiä.

Riistanhoito on ollut aktiivista:

  • peuran ruokintapaikkoja oli runsaasti ja ruoka oli monipuolista sisältäen viljaa, juureksia ja hedelmiä.
  • pienpetoja pyydettiin runsaasti ajometsästyksellä ja loukuilla.
  • Ilveskantaa vähennettiin, jotta kauriit ja peurat selviäisivät paremmin talven yli.

Yhteistyö naapuriseurojen, Riistanhoitoyhdistyksen ja Metsästäjäliiton keskusjärjestön kanssa  toiminut hyvin.

Metsästysseuran nuorien jäsenien toivomme osallistuvan aktiivisesti metsästyksen lisäksi talkoo- ja järjestötoimintaan. Nuorempia henkilöitä kaivataan vastuullisiin tehtäviin tuomaan uutta näkemystä ja aktiviteettiä.

Metsästysseuran toiminnan tavoite on olla hyvin monitasoista, haasteellista ja mukaansa tempaavaa. Ideoita ja kehittämistarpeita on hyvä saada jatkuvasti esille, jotta niistä voidaan luoda tavoitteita.
Nyt tarvitaan kaikki seuran jäsenet entistä aktiivisemmin toimintaan mukaan. Metsästysseurassa pitää viihtyä ja meidän on oltava olla vetovoimainen, sekä toimiva yhteisö myös ulospäin.