Metsästys

Posted on by

Kosken metsästysseura harrastaa alueellaan monipuolista riistanhoitoa ja –ruokintaa. Metsästys ajoittuu aina kunkin riistaeläimen metsästyskauden mukaan, mutta pääpaino metsästyksessä on elokuun lopusta helmikuun loppuun.

Hirvieläinten metsästys

Hirvien metsästys aloitetaan yleensä lokakuun alussa ja jahti kestää vuodesta riippuen marras-joulukuulle. Virallinen jahdin loppumisajankohtahan on joulukuun viimeinen päivä. Hirvien kanta pyritään pitämään riistanhoitoyhdistyksen määrittelemässä 2,5-3 hirveä/1000 hehtaaria. Kanta on pysynyt laskennoissa tavoitevälin alapuolella viimeiset vuodet. Valkohäntäpeuran jahtia harrastetaan osittain hirvenmetsästyksen kanssa samaan aikaan, mutta sen metsästyskausi kestää hieman pidempään, helmikuun 15. päivään saakka. Valkohäntäpeuraa ruokitaan aktiivisesti noin 15 ruokintapaikalla aikaisesta syksystä pitkälle kevääseen, ja sillä pyritään varmistamaan kannan pärjääminen talven ylitse, jolloin luonnossa oleva ruoka on vähissä. Metsäkauriin pyynti pyritään painottamaan vt 12:sta läheisyyteen.

Pienriistan metsästys

Pääasiassa pienriistan metsästys kohdistuu metsäjänikseen ja rusakkoon, mutta myös jonkin verran sorsa- ja kanalintuihin.

Petokannan hoito

Pienpetoja metsästetään aktiivisesti koko eläinten sallitun metsästysajan. Pääasiassa seuramme alueella pyydetään supikoiria, mäyriä, kettuja, mutta myös minkkejä ja näätiä. Vuonna 2015 saaliiksi saatiin yhteensä 119 pienpetoa. Pienpetojen metsästäminen on elintärkeää esimerkiksi kanalintukannalle. Metsästys tapahtuu pääasiassa loukuilla, kyttäämällä ja koiran avulla. Viime vuosina seuramme on saanut yhden tai useamman ilveksen poikkeuspyyntiluvan, joka johtuu todella vahvasta ilveskannasta seuramme alueella.